Agenda

START
11
MRT '24
Deze week hercontrole luizen
11 t/m 15 maart 2024
Organisatie leerkracht en klassenouder
18
MRT '24
Start Ramadan
Onder voorbehoud; datum kan afwijken
START
26
MRT '24
Deze week luizencontrole
26 t/m 1 maart 2024
Organisatie leerkracht en klassenouder