Opvang

Het verhaal van Vlietkinderen, hier staan we voor:

Wij hebben kindcentra voor dag- en buitenschoolse opvang (voor, tussen en na schooltijd) in Leidschendam-Voorburg en Den Haag (de wijken Leidschenveen en de Binckhorst). Dichtbij, of in de basisscholen en uitstekend bereikbaar.

 

Onze missie, onze visie

De kern van onze missie is, dat we ouders in staat stellen om opvoeding, studie, werk en vrije tijd te combineren, door hen de zekerheid te bieden van een veilige, uitdagende, ontwikkelomgeving voor hun kind.

De kern van onze visie is dat we meerwaarde bieden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hen toerusten voor de wereld van morgen. We bewandelen ongebaande paden en talenten krijgen de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Dit doen we door intensieve samenwerking met ouders, verzorgers, het onderwijs  en partners in het sociaal domein. We bundelen de krachten binnen en buiten onze organisatie. Wij zijn een betrouwbare, maatschappelijke onderneming.