Verlofaanvraag

 

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. Naast een leerrecht bestaat er ook leerplicht.

Kinderen die in Nederland wonen en onder de leerplichtwet vallen, moeten elke schooldag naar school. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. In de leerplichtwet is geregeld wanneer verzuim van kinderen geoorloofd is en wanneer niet.

 

Verlof aanvragen

 

Indien u vrij wilt vragen voor uw kind(eren), dan kunt u dit doen via een speciaal formulier.

Het formulier kunt u hiernaast downloaden of op school afhalen bij de administratie.

Het liefst ontvangen wij dit formulier minimaal twee weken voor de datum of periode van het verlof.

 

Het formulier kan ingeleverd worden op school, maar u mag het ook mailen naar info@trampoline.lucasonderwijs.nl

 

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat wij verzoeken voor vakanties of vrije dagen buiten de reguliere schoolvakanties slechts bij grote uitzondering mogen toestaan. Verzoeken hiervoor kunt u schriftelijk via het verlofformulier indienen bij de directeur. De richtlijnen voor het toekennen van verlof vindt u in de informatiegids.