BOVO procedure

 

Na de basisschool gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs.

Het advies dat wij als school geven, het zgn. BSA is een goed doordacht advies op basis van onderzoeken, toetsen en leerling kenmerken.
Zowel de leerkracht van groep 8, de directie en de Intern Begeleider zijn hierbij betrokken.

Onderstaand document geven u inzicht in de procesgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
Leidend hierin is de BOVO Haaglanden procedure.