Schoolinspectie

 

Kindcentrum Trampoline heeft het vertrouwen van de inspectie!
In april 2016 hebben wij bezoek gekregen van de onderwijsinspectie.

De inspectie was zeer tevreden en heeft wat aanbevelingen gedaan, waarmee we de kwaliteit verder kunnen verbeteren.

Sinds augustus 2007 is het toezicht van de inspectie risicogericht. Dit betekent dat de inspectie per school jaarlijks onderzoekt of er risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

 

De inspectie kijkt hiervoor naar:

 

Opbrengsten zoals eindtoets basisonderwijs, Citoresultaten, in-, door-, en uitstroomgegevens.
Signalen: onder meer klachten en (negatieve) berichtgevingen in de media.
Jaarstukken: onder meer informatiegids en financiële stukken.

Kindcentrum Trampoline heeft een basistoezicht gekregen (zie hieronder) en daarmee het vertrouwen van de inspectie. We zijn hier trots op en dit is voor ons de bevestiging dat wij goed bezig zijn. Dit betekent dat we verder gaan met het doorvoeren van verbeteringen.
Voor meer informatie (onder meer ons inspectierapport uit 2016), kunt u kijken op de site van de inspectie.

U kunt hier onze school vinden of andere scholen opzoeken.