Lucas Onderwijs (schoolbestuur)

 

Ons schoolbestuur is Lucas Onderwijs.

Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen zo'n vijftig scholen voor basisonderwijs, zes scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en vier scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in totaal 26 vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

 

We zijn, als Trampoline, nauw betrokken bij het beleid van de stichting om samen te zorgen voor het beste onderwijs voor uw kind.

Daarnaast werken we veel samen met onze collega scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs én voortgezet onderwijs. 

U kunt via deze link de website van ons schoolbestuur bezoeken voor meer informatie.