School Maatschappelijk Werk (SMW)

 

Wat is schoolmaatschappelijk werk?
Uw kind zit op een basisschool die schoolmaatschappelijk werk aanbiedt. De school schakelt de maatschappelijk werker in om advies te geven over de aanpak bij (signalen van) problemen van kinderen of opvoedkundige vragen van ouders. De maatschappelijk werker kan, indien nodig, hulpverlening op gang brengen. De schoolmaatschappelijk werker werkt samen met de school en de ouders. Het belangrijkste doel hiervan is dat kinderen in staat zijn zich gezond te ontwikkelen en zonder belemmering onderwijs kunnen volgen.

Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Kinderen brengen een groot deel van hun leven door op school. Daarom is de school een plek waar problemen gesignaleerd kunnen worden. Scholen hebben zich daar op ook voorbereid. In het kader van zorg voor kinderen zijn ‘intern begeleiders’ aangesteld en worden zorgplannen opgesteld.

Toch zijn er veel vragen van scholen waarop een aanvullende deskundigheid van een schoolmaatschappelijk werker van pas komt.
Dit betreft bijvoorbeeld: vragen van ouders over opvoeding; pesten of gepest worden; faalangst; verstoorde relatie tussen ouder en kind; moeite hebben met sociale vaardigheden; druk gedrag; signalen van mishandeling of verwaarlozing; verliesverwerking bij echtscheiding en overlijden.

Wat doet schoolmaatschappelijk werk?
De schoolmaatschappelijk werker overlegt regelmatig met de intern begeleider. Leerlingen waar de school zich zorgen over maakt, worden (anoniem) besproken.

De schoolmaatschappelijk werker:
• denkt mee over mogelijke oplossingen en ondersteunt de leerkracht daarbij; adviseert en  begeleidt kortdurend ouders bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen;
• kan hulpverlening aan kind en gezin opstarten of indien nodig verwijzen intern naar Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Opvoedbureau (ketenzorg) en naar 2e lijn o.a. Jeugdzorg;
• verzorgt voorlichting voor ouders en leerkrachten;
• geeft cursussen/trainingen en spel- en praatgroepen.

Voor aanmelding en informatie over de cursussen kunt u elke werkdag van
09.00 - 17.00 uur contact opnemen met Kwadraad via telefoonnummer 088 900 4000.

Uw schoolmaatschappelijk werker
Tamar Bakker