Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door ons kindcentrum.
Doelstelling van de website

Met onze website willen we informatie verstrekken over Kindcentrum Trampoline aan iedereen die daarnaar op zoek is. Deze informatie bestaat ondermeer uit een beschrijving van de identiteit van de school, onze pedagogische visie en allerlei handige informatie die goed is om te weten. We richten ons hierbij zowel op degenen die ons kindcentrum reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor ons kindcentrum hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond het kindcentrum. Dit is met name terug te vinden onder het kopje Actueel. Daar wordt ook onze nieuwsbrief 'De Trampetter' gepubliceerd.

 

Verantwoording

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie die ook in de informatiegids en de jaarkalender staat. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van het kindcentrum.

Er worden op onze website geen foto's van kinderen van het kindcentrum geplaatst; alleen algemene stockfoto's.

Op de groepssites wordt het huiswerk onderhouden door de groepsleerkracht. Onder hun verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.