Columbusklas

De Columbusklas is voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

De leerkrachten zullen in overleg met de Columbusleerkracht bepalen welke kinderen voor deze klas in aanmerking komen. Ook ouders worden hierin betrokken.

 

Criteria:

  • Leerlingen die vaardigheidsniveau één halen op rekenen, begrijpend lezen en spelling
  • Een goede werkhouding laten zien

Het kan zijn dat na overleg van deze criteria wordt afgeweken.

 

Meer informatie kunt u krijgen bij de Columbusleerkracht voor dit schooljaar:

meester Joël Plas.