Schooltijden

 
Maandag 08.30 – 14.30 uur   
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur  
Woensdag 08.30 – 12.00 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur  
Vrijdag 08.30 – 14.30 uur  

 

 

  • De kinderen verzamelen tien minuten voor aanvangstijd van de school op het plein;
  • Om 08.20 uur gaan de deuren open.
  • Om 08.30 uur starten de lessen. (er gaat één keer een zoemer)
  • Om 14.30 uur eindigen de lessen (woensdag 12.00 uur)

 

Wij wijzen er op dat de lessen om 08.30 uur starten.

Bij te laat komen halen de betreffende kinderen een briefje bij de directie.

Bij regelmatig te laat komen zullen wij stappen ondernemen.

Dit varieert van een gesprek op school tot melding bij de leerplichtambtenaar.

 

 

  • De naschoolse opvang (BSO) start direct na schooltijd en is ook tijdens vakanties en studiedagen geopend.